Štandard bytového domu Zora.


MATERIÁLOVÝ POPIS STAVBY:


Základy

 • Základová železobetónová vaňa z vodostavebného betónu vystužená armovacou výstužou
 • Poistná hydroizolačná stierka

Zvislé nosné konštrukcie

 • železobetónový stenový a stĺpový skelet
 • výplňové murivo skeletu obvodového plášťa murované z tehlového systému hr.300 mm YTONG
 • obvodové konštrukcie zateplené minerálnou vlnou hr. 150 – 200 mm

Vodorovné nosné konštrukcie

 • železobetónová doska

Deliace zvislé konštrukcie

 • oddelenie bytových jednotiek medzi sebou murovanou akustickou deliacou konštrukciou hr. 250 YTONG SILKA
 • murované priečky hr. 150 mm YTONG
 • povrch –interiérové omietky

Fasády

 • sokel – soklová omietka
 • omietka, povrchová úprava tenkovrstvovou omietkou resp. náter biely a odtiene sivej
 • imitácia dreveného obkladu – 1- 4NP
 • plechový obklad

Strechy

 • jednoplášťové ploché strechy so štrkom - fóliová krytina
 • klampiarske prvky –poplastovaný plech, farebná úprava šedá (ak dažďové zvodné potrubie – poplastovaný plech, farebná úprava šedá)

Izolácie

Hydroizolácie
 • spodná stavba - vodostavebný betón + poistná hydroizolačná stierka
 • strechy - fóliové izolácie
Tepelné izolácie
 • obvodové konštrukcie fasád - zateplené minerálnou vlnou hr. 150 – 200 mm
 • podlahy vykurovaných miestností - podlahová tepelná a kročajová izolácia
 • strechy polystyrén stabilizovaný EPS 100 Stabil
 • pochôdzne terasy polystyrén stabilizovaný EPS 150 Stabil, alt. extrudovaný polystyrén XPS
 • základový pás extrudovaný polystyrén XPS

Výplne otvorov

 • vonkajšie okenné konštrukcie plastové 5-komorové, 3-sklo, pevné, otváravé , sklopné, Uok,N < 1.4 W/(m2K), z exteriéru farba sivá: RAL 7016, z interiéru farba biela
 • vonkajší parapet poplastovaný plech RAL 7016, vnútorný parapet štandard farba biela
 • vchodové dvere hliníkové 5-komorové , 2-sklo, Uok,N < 1.4 W/(m2K), bezpečnostné kovanie opatrené magnetickým snímačom na otváranie dverí
 • dvere na terasu balkónové otváravo-sklopné, plastové 5-komorové, 3-sklo, Uok,N < 1.4 W/(m2K), celoobvodové kovanie bez vonkajšej kľučky
 • na poschodiach bezpečnostná fólia na sklách okenných otvorov

SPOLOČNÉ PRIESTORY:


Vstupná hala

 • hlavný vstupný priestor do bytového domu: elektricky ovládaný zámok z bytu, poštové schránky osadené do vstupného priečelia
 • vchodové dvere v zasklenej stene – hliníkové 5-komorové , 2-sklo, Uok,N < 1,4 W/(m2K), bezpečnostné kovanie opatrené magnetickým snímačom na otváranie dverí
 • vchodové dvere vybavené samozatváračom, kovanie guľa – kľučka, jednotný uzamykací systém
 • deliace presklenie od chodby pavlače – hliníkové 3-komorové, bezpečnostné zasklenie alebo zábradlie z pasovej ocele

Povrchy

 • povrchová úprava stien: vnútorná omietka, maľba interiérová biela
 • povrchová úprava stropov: vnútorná omietka, maľba interiérová biela povrchová úprava podláh: keramický obklad alebo gres
 • zábradlie oceľové, ošetrené náterom, RAL 7016

Výťah

 • áno

Schodisko

 • železobetónové doskové, keramický obklad stupňa alebo gres
 • šírka schodiska 1200mm
 • zábradlie oceľové, ošetrené náterom, RAL 7016

Vstupné dvere:

 • bezpečnostné protipožiarne dvere, výška 2000 mm – celokovové s dvojplášťovou konštrukciou, ktorá zaisťuje vysokú statickú a dynamickú pevnosť dverného krídla. Vnútorný priestor dverí je vyplnený minerálnou vlnou s tepelno a zvukovo izolačnými vlastnosťami.
 • povrchová úprava vnútornej strany dverí – laminovaná
 • povrchová úprava vonkajšej strany dverí – laminovaná

Terasy

 • mrazuvzdorná keramická dlažba
 • osvetlenie terasy, jedna exteriérová zástrčka

TECHNOLOGICKÉ INŠTALÁCIE


Vykurovanie, príprava TÚV

 • centrálny vykurovací systém, zdroj tepla - plynové kotle s komínovým telesom vyvedeným nad strechu, umiestnený v technickej miestnosti
 • každý byt bude mať rozdeľovaciu skrinku so samostatným meraním dodávky tepla + diaľkový odpočet
 • vykurovanie bude podlahové a rebrík v kúpeľni
 • príprava teplej úžitkovej vody bude centrálna v technickej miestnosti vykurovacou vodou v stojatom zásobníkovom ohrievači

Elektroinštalácia

 • meranie – každá bytová jednotka samostatné meranie v elektromerni.
 • všetky elektrické zariadenia sú napájané z rozvádzača R - modulový plastový rozvádzač v prevedení pod omietkou.
 • všetky vedenia v priestoroch sú zrealizované celoplastovými káblami CYKY pod omietkou.
 • osvetlenie - podľa požiadaviek stavebnej časti a funkčného zaradenia miestnosti sú navrhnuté umiestnenia svetelných vývodov pre napojenie svietidiel v jednotlivých miestnostiach a na terase. Jednotlivé svietidlá budú ovládané miestne vypínačmi umiestnenými pri dverách pri vstupe do miestnosti a na terase. Vypínače budú umiestnené vo výške 1,2m.
 • zásuvky - podľa požiadaviek stavebnej časti a funkčného zaradenia miestnosti sú v miestnostiach a na terase (1 ks) umiestnené zásuvky na 230V.
 • dátové pripojenie 1x v byte (internet, TV)
 • bytový vrátnik
 • slaboprúd – zvončeky

Domové rozvody ZDT

Vodovod
 • rozvod teplej a studenej vody je ukončený v inštalačnej šachte bytu meraním a uzatváracím ventilom. Pred jednotlivými zariadeniami sú podľa možnosti navrhnuté rohové uzatváracie ventily. Na prívode pre pračku je osadený práčkový ventil so spätným a privzdušňovacím ventilom.
Kanalizácia
 • splašková kanalizácia je riešená systémom zvislých odpadov a hlavného zvodu do samostatnej prípojky kanalizácie. Kanalizačné stúpačky sú odvetrávané nad strechu.
Plynoinštalácia
 • plynový rozvod je vedený len do technickej miestnosti s centrálnou prípravou tepla pre byty.

Nútené vetranie:

 • miestnosti bez priameho vetrania (kúpeľňa, wc) budú zabezpečené núteným vetraním, a to ventilátorom pre zasunutie do potrubia s časovým dobehom.
 • predpríprava pre klimatizačné jednotky